PBX: Nya möjligheter för conveniencebranschen

/

Som konsument i Antropocen, där det vi konsumerar är en del av ett globalt produktions- och distributionssystem, blir det allt svårare att veta om de beslut vi fattar verkligen är hållbara. I marknadsföring formuleras förenklade budskap om miljönytta och en klimatpositiv framtid, men ofta tangerar dessa budskap tyvärr till greenwashing. Att ta reda på om […]

Read more »
To top
Revolutionise the way you gather business insights with our new AI tool.
This is default text for notification bar